Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD DNIA 01.07.2014 r. DO 31.12.2015 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Od dnia 01.07.2014 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz odpadów zielonych. W miesiącu wrześniu 2014 r. oraz dwukrotnie w roku 2015 na terenie gminy odbędzie się również zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórki odbędą się w dniach wskazanych w poniższym harmonogramie. Poniżej przedstawiamy harmonogram, który obowiązywał będzie od dnia 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

PDFHarmonogram odbioru odpadów miasto - 2014 - 2015.pdf

PDFHarmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów - miasto Trzebnica.pdf

PDFHarmonogram odbioru odpadów sołectwa - 2014 - 2015.pdf

PDFHarmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów - sołectwa.pdf

 

Informujemy, że aktualny harmonogram w wersji papierowej znajduje się w Panoramie Trzebnickiej w wydaniu nr 12(55)2014 z dnia 27.06.2014 r.

Wersja XML