Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Trzebnica

 

PDFEwidencja podmiotów mających pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływywych i transportu nieczystości ciekłych.pdf
 


 

 

Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że zgodnie z uchwałą Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2011 roku maksymalna stawka za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w granicach miasta i gminy Trzebnica wynosi 26 zł netto/m3 (tj. 28,08 zł brutto/m3).

 

Wersja XML