Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sortowanie odpadów na linii segregacyjnej

     Na terenie naszej Gminy funkcjonuje obecnie jedna sortownia odpadów,  znajduje ona się przy ul. Piwnicznej 12 w Trzebnicy i jest własnością Zakładu Usług Komunalnych „WodNiK” Sp. z o.o. Kolejna powstanie na budowanym obecnie składowisku odpadów komunalnych w Marcinowie.

     W sortowni przy ul. Piwnicznej pracują dwie specjalistyczna linie sortownicze, jedna z nich przeznaczona jest do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, na drugą linię trafiają odpady opakowaniowe, pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców. Odpady trafiające na taśmy są sortowane przez pracowników firmy WodNiK wg rodzajów, a odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i szkła również wg kolorów. Linie sortownicze uzupełnia prasa do zgniatania i paczkowania odpadów, które następnie przekazane są do dalszego wykorzystania.   

 

zdjęcie z sortowni odpadów.jpeg

Sortowanie odpadów na linii segregacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

surowce na placu.jpeg

Sprasowane surowce gotowe do transportu. Odbierane są przez przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem.

 

 

 

 

Odpady posegregowane wg. rodzajów i kolorów.

Odpady posegregowane wg. rodzajów i kolorów.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML