Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sortowanie odpadów na linii segregacyjnej

     Na terenie naszej Gminy funkcjonuje obecnie jedna sortownia odpadów,  znajduje ona się przy ul. Piwnicznej 12 w Trzebnicy i jest własnością Zakładu Usług Komunalnych „WodNiK” Sp. z o.o. Kolejna powstanie na budowanym obecnie składowisku odpadów komunalnych w Marcinowie.

     W sortowni przy ul. Piwnicznej pracują dwie specjalistyczna linie sortownicze, jedna z nich przeznaczona jest do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, na drugą linię trafiają odpady opakowaniowe, pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców. Odpady trafiające na taśmy są sortowane przez pracowników firmy WodNiK wg rodzajów, a odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i szkła również wg kolorów. Linie sortownicze uzupełnia prasa do zgniatania i paczkowania odpadów, które następnie przekazane są do dalszego wykorzystania.   

 

Brak opisu obrazka

Sortowanie odpadów na linii segregacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

Brak opisu obrazka

Sprasowane surowce gotowe do transportu. Odbierane są przez przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem.

 

 

 

 

Odpady posegregowane wg. rodzajów i kolorów.

Odpady posegregowane wg. rodzajów i kolorów.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML