Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest

AZBEST - REALNE ZAGROŻENIE DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I ŚRODOWISKA

 • najczęściej stosowanymi w Polsce wyrobami zawierającymi azbest są płyty azbestowo-cementowe używane jako pokrycia dachowe, elewacje w elementach ściennych i urządzeniach technicznych, zwłaszcza w wymiennikach cieplnych (rury oraz przewody kominowe i wentylacyjne)
 • wyroby zawierające azbest zabezpieczone i nieuszkodzone nie powodują emisji pyłów
 • wyeksploatowane i w złym stanie technicznym wyroby stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ich usuwanie na własną rękę stanowi zagrożenie
 • wszystkie wyroby zawierające azbest powstające w związku z remontami i modernizacjami stają się odpadem niebezpiecznym
 • bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest gwarantuje specjalistyczna firma
 • usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk innych niż niebezpieczne, przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
 • z chwilą otwarcia w 2008 r. składowiska w obrębie Marcinowo wyposażonego w kwaterę do składowania azbestu, Urząd Miejski w Trzebnicy przewiduje dopłatę do unieszkodliwiania azbestu z pochodzącego z terenu gminy
 • obowiązek zgłoszenia i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości (zarządcach). Urząd prowadzi inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Wyroby azbestowe powinny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 r.

 DOCAzbest-wniosek

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:
- pylicy azbestowej (azbestozy),
- łagodnych zmian opłucnych,
- raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest),
- międzybłonniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości).

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc.

Kto jest zagrożony?

Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy w materiale zawierającym azbest narażasz zdrowie Twoje i Twojej rodziny.

Obecnie nie wiadomo jaka minimalna ilość pyłu azbestowego wywołuje choroby. Wiemy jednak, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe ryzyko choroby. A ta może pojawić się nawet po ponad 30 latach od momentu kontaktu z włóknami azbestu.

Gdzie w budynku znajduje się azbest?

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:
- pokryć dachów: eternit i papa dachowa
- płyt elewacyjnych i balkonowych
- rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O.
- przewodów kominowych i zsypów w blokach
- sprzęgieł i hamulców do wind
- różnych typów izolacji cieplnych, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów C.O.
- ognioodpornych kocy azbestowych

 

 

Wersja XML