Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje

Do złożenia deklaracji obowiązany jest:

  1. właściciel budynku jednorodzinnego,
  2. właściciel budynku wielorodzinnego (w przypadku budynku wielolokalowego, w którym ustanawiono odrębną własność lokalu, w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa),
  3. właściciel nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne.

Deklarację można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w Punkcie Obsługi Klienta lub Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 07.30 - 15.30,
środa: 07.30 - 16.00,
piątek: 07.30 - 15.00,

lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

 

 

 

Wersja XML