Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności


Harmonogram odbioru odpadów

XLSXMiasto - Harmonogram odbioru odpadów na styczeń 2020.xlsx
XLSXWieś_Harmonogam odbioru odpadów na styczeń 2020.xlsx
 


 

 • Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

  Data publikacji: 07-01-2020 15:17
 • Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika

  Brak opisu obrazka https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/postepowanie-w-przypadku-znalezienia-padlego-dzika    
  Data publikacji: 31-12-2019 09:04
 • Harmonogram odbioru odpadów

  Data publikacji: 30-06-2014 12:54
 • Uwaga - Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

  Szanowni Państwo! Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2019 r. został zmieniony termin odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w poniżej wymienionych rejonach:   Odbiór odpadów zmieszanych  z  rejonu 3: ul. E. Orzeszkowej, gen. Grota – Roweckiego, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, J. Korczaka, Łąkowa, Nowa, Szarych Szeregów, 1 Maja, 3 Maja, A. Krajowej, H. Pobożnego, Jana Pawła II, Świętojańska, J. Kilińskiego, F. Roosevelta, Krakowska, W. Witosa, W. Reymonta – odbędzie się w sobotę 17.08.2019 r. (zamiast w dnu 14.08.2019 r.)   Odbiór odpadów zmieszanych z rejonu 4: miejscowości – Masłowiec, Kuźniczysko, Skoroszów, Koczurki, Biedaszków Mały, Komorówko, Komorowo, Szczytkowice – odbędzie się w sobotę 17.08.2019 r. (zamiast w dniu 16.08.2019 r.).
  Data publikacji: 25-07-2019 14:54
 • Chciałbyś wymienić ogrzewanie na ekologiczne?

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 06-02-2018 10:10
 • Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok

  Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok   Przypominamy mieszkańcom, że pojemnik lub pojemniki na odpady muszą być wystawione przed teren posesji, przy ulicy i w miejscu łatwo dostępnym, w przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane. Pracownicy firmy odbierającej odpady  nie mogą wchodzić na teren posesji.   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka          
  Data publikacji: 22-12-2017 08:03
 • AZBEST - dofinansowanie na 2018 rok

  Brak opisu obrazka Szanowni Mieszkańcy ! W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Trzebnica środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW we Wrocławiu informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań na rok 2018. W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Trzebnica, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich obiektów, zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica. Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. UWAGA             Warunkiem zaklasyfikowania się do dofinansowania jest konieczność figurowania nieruchomości w inwentaryzacji przeprowadzonej w terenie w zakresie ilości i miejsc występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest, która stanowi załącznik Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Trzebnica. Dofinansowanie do wysokości 85% kosztów obejmuje demontaż, transport, zbieranie   i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. W ramach zadania związanego  z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie Więcej informacji  można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 87, tel. 071/388-81-76 DOCDeklaracja-azbestu_w_2018.doc    
  Data publikacji: 06-12-2017 12:59
 • Jak segregować śmieci?

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 21-07-2017 14:46
 • INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.   Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane; 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób Hodowco !!! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu   ZAŁĄCZNIKI: PDFd2016000209101-grypa-ptakow.pdf PDFinformacja-do-hodowcow-drobiu.pdf PNGobjawyptasiejgrypy.png JPEGulotka-ptasia-grypa.jpeg  
  Data publikacji: 08-02-2017 13:21
 • Harmonogramy na rok 2017

  Informujemy, że dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok UWAGA! Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe terminy odbioru odpadów, ponieważ w niektórych przypadkach dni odbioru uległy zmianie.   Ponadto przypominamy mieszkańcom, że pojemnik lub pojemniki na odpady muszą być wystawione przed teren posesji, przy ulicy i w miejscu łatwo dostępnym, w przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane. Pracownicy firmy odbierającej odpady  nie mogą wchodzić na teren posesji, ponieważ przepisy im tego zabraniają!        
  Data publikacji: 30-12-2016 14:13
Wersja XML